Nieuwsbrief September 2020

Hierbij vinden jullie weer de PI4HAL Nieuwsbrief

Weer een extra dik nummer om de veelal door corona afgedwongen uitgaansbeperkingen te kunnen ‘opvangen’

Deze editie verschijnt ook iets eerder dan normaal, niet in de laatste plaats omdat de samensteller zelf nog even twee weken op vakantie is. Gewoon in Nederland, maar wel zonder WiFi.

In dit nummer weer allerlei weetjes over • maritieme zaken • radiocommunicatie en dito hobby • telegrafie • geschiedenis

Het bestuur wenst jullie veel leesplezier en eventueel een super vakantie.

Previous article

Nieuwsbrief Augustus 2020

Next article

PI4HAL 2m ronde