PI4HAL Bulletin april 2021

HIER staat weer het PI4HAL bulletin voor april 2021. Deze keer nog meer dan de andere keren met de niet onaanzienlijke hulp van de corrector Ger PC3GER om de vertalingen van google translate naar goed Nederlands om te zetten.

Ook deze keer weer een brede variatie van artikelen met weetjes over radio en maritieme zaken.

Heb je zelf leuke anekdotes of zoutwaterverhalen, schroom niet om ze op te sturen.

Geniet van de lente, en natuurlijk ook van dit bulletin. Tot over een maandje met de editie voor mei.

Het ga jullie goed, blijf gezond en let op elkaar,

Vriendelijke groet,

Bert Trumpie PC4Y