PI4HAL 2m ronde

Omdat de corona-beperkingen voorlopig nog niet voorbij zijn, is er bij een aantal mensen gepolst of er animo is voor een PI4HAL 2 meter ronde (via de PI3RTD repeater).

Het animo is voldoende groot om er mee te beginnen. Het versterkt wellicht de band die we voelen met het schip en het kan het verenigingsgevoel stimuleren.

Op basis van enkele overwegingen is besloten (voorlopig) wekelijks te beginnen op woensdag om 10.00 uur.

Dit was de ‘oude’ tijd die vaak werd gebruikt om met de ‘ploeg-van-de-dag’ aan boord even het wel en wee van het radiostation door te nemen.

En er wordt dus gebruik gemaakt (in overleg met repeater-beheerder Wil Brinkman) van de PI3RTD repeater. De frequenties hiervan zijn: luisteren op 145,675 MHz en zenden op 145,075 MHz met een subtone (CTCSS) van 88,5 Hz. Modulatie FM.

Omdat er ook leden zijn die geen eigen set thuis hebben, is er ook besloten te wisselen tussen de PI3RTD repeater en de PI3RAZ repeater in Zoetermeer met echolink. De frequenties van PI3RAZ zijn: luisteren op 145,750 MHz en zenden op 145,150 MHz ook met een subtone (CTCSS) van 88,5 Hz. Modulatie FM.

Dit betekent dat we aanstaande woensdag 7 oktober gaan beginnen op de PI3RTD repeater om 10.00 uur lokale tijd en op woensdag 14 oktober om 10.00 uur op de PI3RAZ repeater. De echolink gebruikers vinden PI3RAZ in de lijst van Nederland.

Op woensdag 21 oktober wordt dit weer de PI3RTD en op woensdag 28 oktober weer PI3RAZ, enzovoorts.

Wil Brinkman PA0WBS zal ons wekelijks kort even bijpraten over de stand van zaken aan boord van het ss Rotterdam.

Ik realiseer me dat 10.00 uur een pensionada-tijd is; tegelijkertijd wordt iedereen die thuis kan werken door de overheid sterk aangeraden dit ook te doen, dus dat zou weer mogelijkheden kunnen bieden om mee te doen, uiteraard als het werk het toelaat. Dat thuiswerken niet lukt als je in de zorg, de bouw of in de haven werkt, of als politieagent, BOA of brandweerman om maar een paar beroepen te noemen wordt onderkend. Als het op basis daarvan toch handiger lijkt om uit te wijken naar een moment in de avond en/of het weekend zal daar naar bevind van zaken op worden gereageerd.

De ronde zal beginnen met een minuut voor de tijd van 10.00 uur een morse-bericht te versturen: VVV VVV VVV de PI4HAL PI4HAL ronde 10.00 uur AS.

Hopelijk tot horens en vriendelijke groet,

Bert Trumpie PC4Y

Volgende artikel

Nieuwsbrief Oktober 2020