Het Station, hoe het tot stand kwam.

Demontage apparatuur en antennes
In het begin van het project heeft in mei 2006 de werkgroep een bezoek gebracht aan het schip. Haar ligplaats was toen Wilhelmshaven in Noord-Duitsland. Het was natuurlijk heel erg leuk om het schip nog in haar originele staat te kunnen bekijken. We hebben toen ook een bezoek gebracht aan de originele radiohut. De meeste bureaus en meubels stonden er nog wel maar op een telex na was alle apparatuur weggehaald. Er zijn nog wel pogingen ondernomen te achterhalen waar dat allemaal gebleven was. Helaas is dat is op niets uitgelopen.
Het was gewoon indrukwekkend het interieur te mogen bekijken. Op de brug aangekomen hebben we natuurlijk de toekomstige radiohut bezichtigd. Alle radio’s en andere communicatieapparatuur was nog aanwezig. Gezien de achterliggende periode mochten we ons gelukkig prijzen alles nog zo goed aan te treffen. Maar zou dat zo blijven tijdens de geplande rigoureuze verbouwing?

Teruggekomen in Nederland is in de werkgroep bij een aantal amateurs het plan ontwikkeld om de originele apparatuur en antennes van het schip te demonteren en in Nederland te restaureren. Het projectplan hiervoor was snel geschreven. De projectorganisatie was het eens met de uitvoering.
In december 2006 is het plan uitgevoerd. Voordat echter met de demontage werd begonnen konden we het niet laten om toch even wat verbindingen op 20 meter te maken. De apparatuur werkte prima. We hebben onder onze eigen call wat verbindingen gemaakt met wat Engelsen en Italianen. Een echte pile-up hadden we wel verwacht maar die bleef uit. Ook goed want we moesten toch aan het werk. Uiteindelijk zijn alle antennes, radio’s displays, printers en terminals ingepakt en mee naar Rotterdam genomen. De antennes waren verpakt in een speciale kunststof buis. Deze is later met een vrachtauto naar Rotterdam verscheept. Alle het demontage werk is netjes beschreven en de draadjes gemerkt om de montage zo makkelijk mogelijk te maken. Want wanneer we weer zouden monteren was onduidelijk.

De apparatuur is technisch nagekeken en getest. Alles bleek in orde. Omdat de antennes toch veel te lijden hadden gehad van zeewind en temperatuur werd besloten deze allemaal grondig op te knappen. Verschillende amateurs hebben zich op dit vlak erg verdienstelijk gemaakt.

Hier worden de verslagen van de opbouw van het station nog toegevoegd.