Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter: Edward Neef PE1EEF
Secretaris: Peter van Baarle PA3FQH
Penningmeester: Wil Brinkman PA0WBS
Lid: Fred Koch, PA3FK
Lid: Vacature

Commissies:
Planning commissie : Bert Trumpie PC4Y
Onderhoud commissie : Wil Brinkman / PA0WBS
Webmaster : Peter van Baarle / PA3FQH

Algemene gegevens:
Bankrelatie : ING bank nummer NL11INGB0004210301
ten name van : Vereniging Radiozendamateurs ss Rotterdam
Inschrijving Kamer van Koophandel : 24458612

Secretariaat Peter van Baarle PA3FQH
Hermannushof 8
3274 CE Heinenoord
e-mail : secretaris@pi4hal.nl

Sponsoren kunnen zich melden bij de secretaris.