Welkom op de website van PI4HAL.

Het amateur radio station aan boord van de SS Rotterdam

PI4HAL en wat er aan vooraf ging.

In het najaar van 2005 werd het duidelijk dat het schip de SS Rotterdam definitief naar Rotterdam zou terugkeren. Een ideaal van een amateur is om vanuit de radiohut van een schip verbindingen te maken met zijn medeamateurs in de wereld. De aantrekkingskracht van zo’n station op onze frequenties zal sterk zijn. Het potentieel om antennes op te hangen en te testen is enorm. Omdat de radiohut ongetwijfeld door veel bezoekers van het schip zal worden bezocht kunnen we ook een goede promotie geven aan onze hobby. Tevens kunnen we hier vandaan het schip en de stad Rotterdam promoten. Maar goed, hoe nu verder?

Een mail naar de organisatie die de terugkeer voorbereidde was snel gemaakt. En daarna afwachten maar of het idee ook bij hen aanslaat. Na een poosje werd er door Klaas Krijnen contact opgenomen om het idee dat bestond verder toe te lichten. Van het een rolde we in het ander zoals dat wel vaker gaat. Er werd een werkgroep opgericht met als doel een museum en een radioshack voor amateurs in te richten. Helaas is de originele radiohut opgeofferd aan hotel en horeca. Tja er moet aan boord ook geld verdiend worden!

Het museum bestaat uit twee delen. Het eerste deel is helemaal gewijd aan de interessante en bovenal markante loopbaan van het schip als lijnschip en cruiseschip. Aan de hand van fotomateriaal, specifieke objecten van particulieren en originele log- en dagboeken kan de bezoeker zich verplaatsen in hoe het toen eens geweest is.
Het tweede deel van het museum is ingericht met communicatie apparatuur met types zoals aan boord ook echt zijn gebruikt. Vanzelfsprekend worden er morseseinen geproduceerd. Het telegramloket is ook nagemaakt met een vriendelijk ogende radio-officier in tropenuniform op witte schoenen zoals bij de Holland Amerika Lijn gebruikelijk was.

De radioshack bevindt zich in de voormalige computerroom achter de navigatiebrug. In deze ruimte was ook de communicatieapparatuur, VHF, HF, wachtontvanger conform het GMDSS systeem ondergebracht. Naast deze console met professionele apparatuur is het amateur station opgebouwd. De originele apparatuur van het schip is operationeel en ook op onze amateur frequenties te gebruiken.

De vereniging Radiozendamateurs SS Rotterdam.
Tijdens de voorbereidingen om het schip naar Rotterdam te krijgen is met Agentschap Telecom uitgebreid contact geweest over de gewenste roepletters van het amateurstation. Het is uiteindelijk PI4HAL geworden. HAL refereert natuurlijk aan Holland Amerika Lijn. Om de roepletters te kunnen aanvragen bleek het noodzakelijk te zijn een vereniging op te richten. Op zich een goede zaak. Een vereniging heeft leden en zorgen voor draagvlak van de doelstellingen van het station. Op 25 juni 2009 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden en is het bestuur in functie gezet.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

het station operationeel houden
de radio hobby bij de bezoekers toelichten, promoten
het schip promoten
De vereniging heeft op dit moment de uitdaging het station regelmatig in de lucht te hebben. Omdat het station opgenomen is in de tour die ook de brug aan doet is het voor bezoekers een aangename verassing ons hier aan te treffen. In de korte periode dat we actief zijn hebben we dat al duidelijk gemerkt. In de praktijk zal het erop neerkomen dat we veelal in de weekeinden aanwezig zijn. Vanzelf sprekend hebben we hierover met organisatie, De Rotterdam, contact.
Actieve leden
Bij het opbouwen van het station zijn veel amateurs betrokken geweest. De werkzaamheden zijn in zeer goede onderlinge samenwerking uitgevoerd. Menig bedrijf zou jaloers kunnen zijn op zo’n toegewijde staf. De onderstaande amateurs hebben een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het station PI4HAL:

Radioamateurs:
Pleun/ PA3CYS, Sjaak/ PA1JVS, Peter/PA3FQH, Erik/PE1NOJ, Piet/ PA1PKR, Bas/ PHØ0BAS, Henk/ PAØHPV, Wim/PA3ABP, Okko/ PH2CV, Wil/PAØWBS,

Niet-radioamateurs:
Klaas Krijnen Stichting behoud Stoomschip Rotterdam, Jeroen Bovenschen, GTI, Ap van ’t Slot , project wederopbouw ss Rotterdam, leden Stichting historisch materiaal Radio Holland