Verslag van 3e les, groep 1

Zaterdag 3 december 2022 omstreeks 08.15 uur; bij het aan boord komen van de ‘Grande Dame’ werd ik hartelijk verwelkomt door een immer opgewekte Cock Adriaanse (‘Gatekeeper’ en ‘ambassadeur’), die mij wist te vertellen dat zich reeds twee cursisten en onze docent Dick Hissink mij voor waren gegaan. Over enthousiasme gesproken…..!

Op ons vriendelijk verzoek bij de ‘Securitty’ om de zaal ‘Trinidad’ te ontsluiten werd onmiddellijk geanticipeerd en nadat we de box met Morse attributen van de brug hadden gehaald, werd alles opgetuigd nadat we de tafelindeling hadden ‘verbouwd’.

Alles werkte zoals het moet en langzamerhand druppelden de cursisten (totaal 10 man) binnen, maar wel met een zodanig tempo dat we zelfs vóór 09.30 konden beginnen.

Desgevraagd werd ons duidelijk dat het LCWO programma grif was gebruikt, zodat wij de les ook aanvingen met enige uitleg en toelichting over het gebruik van deze Morse didactiek, zodat alle neuzen dezelfde richting gaan op wijzen. Begonnen werd met herhalen van de tekens uit de tweede les, m.n. IDURS0 op een tempo van 18/5 en nadat deze onberispelijk werden opgenomen combineerden we deze tekens met die uit les 1, m.n. AETON3. Ook deze werden op een voor ons acceptabele manier herkend, en voordat we het realiseerden was het eerste uur al voorbij.

De pauze werd voortreffelijk ingevuld door Rob Ackx, die zijn tweede presentatie over Seinsleutels ten gehore bracht, ondersteund met de nodige Powerpoint dia’s (zie foto hieronder). Ontzettend interessant om te horen en zien hoe de telegraaf seinsleutel langzamerhand getransformeerd werd naar de hedendaagse ‘straight keys’,  bugs en paddles. Middels een video werd de werking hiervan nog eens verduidelijkt. Het applaus achteraf bevestigde nog eens de kwaliteit van Rob’s betoog.

Dick Hissink/PA3CW verzorgde de 6 nieuwe lettertekens van deze les, m.n. HVLP16,  met een snelheid van 18/4. Dit houdt in dat de lettertekens met een snelheid van 18 x het woord PARIS per minuut worden geseind, echter met een zodanige verlengde tijd tussen de tekens en woorden dat de snelheid naar 4 woorden (PARIS) per minuut wordt gereduceerd. Vier woorden houdt dus in dat er 20 tekens per minuut moeten worden ‘gedecodeerd’ middels de oortjes en het brein.

Voorwaar een kunst op zich, dat niet gemakkelijk blijkt te zijn. Het was  dan ook niet verwonderlijk dat in de korte spanne tijd die ons bij de les gegeven is, het merendeel van de cursisten nog niet in staat was om zonder een behoorlijke hoeveelheid aan fouten de tekens te nemen. Edoch, oefening baart kunst, en zolang het enthousiasme maar aangewakkerd blijft komt het naar onze mening voor de meerderheid van de cursisten wel in orde. In les 4 gaan de tekens GBWK2? behandeld worden. Na 7 lessen hopen we dan dat de cursisten zich het alfabet, de 10 cijfer codes en 7 leestekens (totaal 43 tekens) eigen hebben gemaakt. Daarna volgen dan drie lessen waarin alle tekens verwerkt gaan worden, alvorens we ons gaan wagen aan ‘the noble art of pumping brass’.

73, Harm de Haan/PG2GF